5 europejskich miast na romantyczny weekend

5 europejskich miast na romantyczny weekend

Wspólny wyjazd to jeden z najlepszych pomys??ów, by sp?dzi? troch? romantycznych chwil z naszym partnerem - z dala od pi?trz?cych si? obowi?zków zawodowych, wiecznego biegu i stresu. Taki nawet weekendowy wypad zbli??a i pozwala skupi? si? w stu procentach na drugiej osobie. Poni??ej prezentujemy pi?? europejskich miast, które ??wietnie nadadz? si? na wspóln? podró?? - to takie klasyki, które nawet, je??eli wydaj? si? oklepane, to jednak zawsze b?d? dobrym rozwi?zaniem. W ko??cu ich romantyczna s??awa nie wzi???? si? znik?d, prawda?

1. Pary??, Francja

Pary?? nazywany jest ??wiatow? stolic? mi??o??ci i to ju?? mówi samo za siebie. By poczu? prawdziw?, romantyczn? atmosfer? tego miasta, najlepiej uda? si? na artystyczne Montmarte i z lampk? wina zaszy? si? we dwoje w której?? z uroczych restauracji. Dobrym pomys??em mo??e by? te?? spacer brzegiem Sekwany albo wybór pokoju hotelowego z widokiem na Wie??? Eiffla - powolne ??niadanie na balkonie z takim widokiem, pe??ne croissantów, s??odko??ci i dobrej kawy, to wspomnienie, które zostanie z Wami na zawsze.

2. Wiede??, Austria

Stolica Austrii zachwyca swoj? dostojno??ci? i elegancj?, wi?c wszystkie pary ceni?ce sobie takie klimaty b?d? zadowolone z wyboru destynacji. W Wiedniu mo??na obejrze? zachwycaj?c? oper?, zje??? s??ynny Tort Sachera w której?? z tradycyjnych kawiarni, a dzie?? zwie??czy? romantyczn? przeja??d??k? diabelskim m??ynem - czyli s??ynnym wiede??skim Praterem.

3. Rzym, W??ochy

W??a??ciwie ka??de miejsce we W??oszech sprzyja mi??o??ci, ale to Rzym jest w zdecydowanej czo??ówce w??ród zakochanych par. Pi?kna, antyczna architektura, w??oskie dolce vita i ob???dne jedzenie to po???czenie, któremu nie mo??na si? oprze?. Nic dziwnego, ??e Audrey Hepburn w roli ksi???niczki Anny tak wspaniale bawi??a si? na swoich “Rzymskich wakacjach”. W duecie z przystojnym dziennikarzem rzecz jasna!

4. Barcelona, Hiszpania

Architektura Barcelony, któr? w du??ej mierze zawdzi?cza Gaudiemu, jest podziwiana na ca??ym ??wiecie. Fantazyjne, kolorowe budynki, mistyczna Sagrada Familia, gwarna Rambla i te wszystkie w?skie, klimatyczne uliczki - to idealny plan na wycieczk? we dwoje! Barcelona przypadnie te?? do gustu parom, które do??? maj? wielkomiejskiego p?du i chc? zrelaksowa? si? nad wod? - barcelo??ska pla??a spe??ni te oczekiwania.

5. Werona, W??ochy

Miasto s??yn?ce z szekspirowskiej “Romeo i Julii” to kolejna w??oska propozycja, która zachwyci fanów staro??ytnej i ??redniowiecznej architektury, dobrego wina i kameralnego klimatu. Pomimo wielu turystów chc?cych sobie zrobi? zdj?cie pod balkonem fikcyjnej Julii, w mie??cie tym z pewno??ci? znajdziecie te?? mnóstwo zakamarków, gdzie b?dziecie mogli tylko we dwoje nacieszy? si? swoim towarzystwem.

Komentarze

Zostaw Komentarz