Cinque Terre, czyli w??oski raj

Cinque Terre, czyli w??oski raj

Zdj?cia przedstawiaj?ce Cinque Terre zdobi? plakaty, pocztówki, puzzle i wiele, wiele innych gad??etów. Mimo to nie wszyscy wiedz?, ??e te malowiczno po??o??one, kolorowe miasteczka, to w??a??nie ligurysjkie Cinque Terre. 

Park narodowy Cinque Terre

W sk??ad parku narodowego Cinque Terre wchodzi pi?? nadmorskich miasteczek: Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola i Riomaggiore. Wyró??niaj? si? przede wszystkim po??o??eniem: le??? tu?? nad morzem, na riwierze liguryjskiej, a jednocze??niej s? zlokalizowane na przepi?knych wzgórzach. Istnieje legenda, ??e swoje kolorowe domki zawdzi?czaj? rybakom: ka??dy z nich pomalowa?? swój dom na inny kolor, by po powrocie z morza ju?? z daleka go rozpozna?. 

Droga mi??o??ci w Cinque Terre

Pomi?dzy miasteczkami biegnie widowiskowa trasa, której fragment stanowi Droga mi??o??ci. Warto si? ni? przej??? dla niezapomnianych widoków na morze i miasteczka powoli wy??aniaj?ce si? zza wzgórz. Po drodze, w miasteczkach, mo??na napi? si? tutejszego wina - Vino de la Cinque Terre i zje??? tradycyjne gelato. Natomiast dla bardziej leniwych polecamy kolejk?, która je??dzi pomi?dzy wszystkimi miejscowo??ciami. Warto kupi? w tym celu Cinque Terre Card Treno, która upowa??nia równie??

Dla odwa??nych polecamy sekretn? pla??? dla naturystów - Guvano Beach, do której droga prowadzi przez opuszczony tunel. 

Gdzie spa? i jak dojecha? do Cinque Terre?

Najlepszym sposobem dotarcia do Cinque Terre b?dzie kolej - ka??de miasteczko posiada w??asn? stacj?. Znajduj? si? one na regionalnej trasie Levanto - La Spezia. 

To w którym?? z tych miast warto zdecydowa? si? na nocleg, gdy?? Cinque Terre s??ynie raczej z drogich i ekskluzywnych noclegów. W Levanto znajdziecie na przyk??ad klimatyczne pola namiotowe. 

Cinque Terre - raj dla ka??dego

Ci???ko o bardziej o tak po???dane, a zarazem stosunkowo ??atwo dost?pne miejscem, jakim jest Cinque Terre. Je??eli planujecie romantyczn? wypraw? we dwoje albo wyjazd z przyjació??mi pe??ny wina, ??miechu i zniewalaj?cych widoków - to musi by? Cinque Terre!

Komentarze

Zostaw Komentarz