Co warto zobaczy�? w Apulii?

Co warto zobaczy? w Apulii?

Apulia to region w po??udniowych W??oszech, który wci??? nie jest jeszcze a?? tak popularny jak reszta kraju. Nies??usznie. Jest pe??en spójnej, bia??ej architektury, charakterystycznych domków trulli i autentycznego, w??oskiego dolce vita. Wykorzystajcie to, ??e inni tury??ci wybieraj? Rzym, Wenecj? albo Portofino i poczujcie magi? Apulii. Co warto tam zobaczy?? Podpowiadamy!

1. Alberobello

Trulli, czyli malutkie domki - przypominaj?ce mieszkania smerfów albo innych bajkowych stworów - s? symbolem nie tylko samego Alberobello, ale w??a??ciwie ca??ej Apulii. W 1996 roku zosta??y wpisane na List? ??wiatowego Dziedzictwa UNESCO i s? punktem obowi?zkowym na mapie tego regionu. Je??eli chcecie jeszcze bardziej poczu? jego klimat, rozejrzyjcie si? za noclegiem w trulli - wielu miejscowych oferuje takie atrakcje. 

2. Matera

Cho? to w??a??ciwie miasto nale???ce do Bazylikaty, to nie mo??ecie go przegapi?. W Materze czas si? zatrzyma??. To tu Mel Gibson kr?ci?? „Pasj?”, bo Matera przypomina??a mu staro??ytn? Jerozolim?. To miasteczko wykute w ska??ach, które zapiera dech w piersiach. Warto zobaczy? szczególnie pó??nym wieczorem - o??wietlone i cho? troch? uwolnione od licznych zwiedzaj?cych. 

3. Polignano a Mare

Je??eli poszukujecie widoku jak z pocztówki, nie mo??ecie przegapi? s??ynnego Polignano. Tury??ci pokochali je za pla??? ukryt? pomi?dzy klifami i most Ponte Lama Monachile, z którego mo??na j? podziwia?. ??wietne na skoki z klifów, w??oskie gelato i perfekcyjne zdj?cia z wakacji. 

4. Ostuni

To bia??e (dos??ownie!) miasto zachwyci wszystkich estetów. Po??o??one na wzgórzu, pe??ne spokoju i bujnej, lokalnej ro??linno??ci. Jej ziele?? ??wietnie kontrastuje z biel? domów, co tworzy niezapomniany klimat.

5. Otranto

Miasteczko w prowincji Lecce znane z pi?knego, b???kitnego odcienia wody i wartego uwagi s?siedztwa. B?d?c w Otranto koniecznie zróbcie wypad do pobliskiej latarnii morskiej - Cape Palasica, albo do urokliwego, zielonego jeziorka, znajduj?cego si? w kopalni boksytu, Cava di Bauxite. A poza tym rozkoszujcie si? pla??owaniem i pysznym, w??oskim jedzeniem. 


Apullia to oczywi??cie o wiele wi?cej ciekawych miejsc ni?? tylko te pi?? opisanych przez nas miasteczek. S? one jednak ??wietn? reprezentacj? tego, za co pokochacie ten region i powodem, dla którego b?dziecie chcieli tam wraca?. 

Komentarze

Zostaw Komentarz