Organizer na ??cian�? DIY

Organizer na ??cian? DIY

O fragment mieszkania, który wygl?da rodem z Instagrama, nie jest wcale tak trudno. Wystarczy, ??e ??adnie zakomponujesz ??cienny organizer i Twoja przestrze?? od razu b?dzie milsza dla oka. No i oczywi??cie nie b?dzie mowy ??adnym o ba??aganie.

Organizer to ??wietny pomys?? dla wszystkich tych, którzy potrzebuj? wokó?? siebie harmonii. Poszczególne miejsca w organizerze po??wi?cone s? ró??nym rzeczom. Jakim? To ju?? od Ciebie zale??y. Mo??esz tam umie??ci? stref? wspomnie?? z minigaleri? zdj??, stref? pami?ci z list? rzeczy do zrobienia, o których nie mo??esz zapomnie?, czy te?? stref? inspiracji z notatkami, wycinkami z gazet, ususzonymi kwiatami itp. ??cienny organizer DIY b?dzie nie tylko w stu procentach spersonalizowany wed??ug Twoich potrzeb, ale i b?dzie ??ród??em satysfakcji ze zrobienia “czego?? z niczego”.

Jak zrobi? organizer dopasowany do Twoich potrzeb?

Czego potrzebujesz?

  • p??yta HDF (wymiary ok. 50x70cm)
  • tapeta lub okleina z ciekawym printem
  • ma??e pude??ko kartonowe (na d??ugopisy)
  • plastikowa ramka A4 z motywuj?cym cytatem
  • klej na gor?co
  • no??yczki

Organizer ??cienny DIY

Odmierz tapet? o takich samych wymiarach, w jakich jest p??yta HDF, wytnij tapet? i przyklej j? do p??yty klejem na gor?co.

Aby nada? organizerowi trójwymiarowo??ci, mo??esz zrobi? wystaj?c? “kieszonk?” np. na przybory biurowe. W tym celu oklej osobnym kawa??kiem tapety równie?? kartonowe pude??ko. Pami?taj, by oklei? je tak??e od wewn?trz, ??eby, patrz?c z góry na organizer, nie by??o wida? zwyk??ego, szarego kartonu. Przyklej pude??ko klejem na gor?co do p??yty HDF tym jedynym bokiem, na którym nie znajduje si? tapeta.

Nast?pnie u??ó?? spinacze w takiej konfiguracji, w jakiej zamierzasz prezentowa? zdj?cia i przyklej ka??dy spinacz do p??yty klejem na gor?co.

Tak samo przytwierd?? do ??ciennego organizera np. ramk? z cytatem motywuj?cym do dzia??ania. Mo??esz te?? przyklei? do p??yty HDF bloczek z kartkami, ??eby zawsze mie? pod r?k? miejsce do zanotowania czego??.

Komentarze

Zostaw Komentarz