Szukasz apartamentu w Zakopanem, koniecznie o to zapytaj!

Szukasz apartamentu w Zakopanem, koniecznie o to zapytaj!

Gdzie zamieszka? w Zakopanem, wybieraj?c si? na narty z dzie?mi? Najlepiej wybra? miejsce w pobli??u stoków narciarskich przyjaznych dla maluchów, które chcemy zach?ci? do uprawiania tego pi?knego sportu. Dzi?ki temu nie po??wi?cimy zbyt wiele czasu na dojazdy do stoku, a nasze dzieci z pewno??ci? poczuj? ducha zimowej przygody. Szukasz apartamentu w Zakopanem dla siebie i dzieci, z którymi pierwszy raz wybierasz si? na narty? Koniecznie zapytaj, gdzie w pobli??u Waszego miejsca zamieszkania mo??na znale??? stoki przyjazne najm??odszym.

Stoki w Zakopanem i okolicach przyjazne dla dzieci

Zbyt trudne zjazdy mog? zniech?ci? dzieci do kontynuowania nauki jazdy na nartach lub wywo??a? w nich strach, który b?dzie trudno przezwyci???y?. W Zakopanem i jego okolicach mo??na jednak znale??? sporo miejsc przygotowanych specjalnie z my??l? o najm??odszych, gdzie ??agodne nachylenie stoków i dzia??aj?ce szkó??ki narciarskie pozwol? zach?ci? maluchy do aktywno??ci na ??niegu.

W samym Zakopanem znajdziemy O??rodek Narciarski Harenda, gdzie przygotowany zosta?? specjalny park zabaw dla dzieci oraz dzia??a przedszkole narciarskie, w którym ju?? dzieci od lat trzech mog? próbowa? swoich si?? na nartach. W Harendzie dzia??a tak??e Klub Pingwina oferuj?cy animacje dla dzieci oraz jedna z najwi?kszych dla nich atrakcji - wioska lapo??ska z psami husky, które mo??na wyg??aska? do woli!

Przedszkole narciarskie dla dzieci dzia??a tak??e w Zakopanem przy wyci?gu Kalatówki Suchy ??leb. Wykwalifikowani instruktorzy narciarstwa zadbaj? o to, aby maluchy czerpa??y rado??? z aktywno??ci na ??niegu. Na miejscu mo??na wypo??yczy? narty i buty dla najm??odszych czy plastikowe jab??uszka

Komfortowym miejscem przygotowanym z my??l? o najm??odszych adeptach narciarstwa w Zakopanem jest równie?? o??la ???czka przy stoku Nosal. Dzia??aj?cy tutaj wyci?g talerzykowy i ??atwe trasy powoduj?, ??e wielu rodziców wybiera w??a??nie to miejsce na nauk? jazdy na nartach dla swoich pociech.

Nieopodal Zakopanego znajduje si? Stacja Narciarska Ma??e Ciche, gdzie równie?? powsta??y miejsca dla dzieci. Specjalny wyci?g Baby Lift i przedszkole narciarskie pozwalaj? na szale??stwa na ??niegu, a dla odpoczynku od zimna mo??na skorzysta? tu z sali zabaw dla najm??odszych.

Noclegi w Zakopanem

Planuj?c wyjazd z dzie?mi na narty do Zakopanego, rozwa??my tak??e kwesti? noclegów. Apartamenty JLS oferuj? wyj?tkowo szeroki wybór nowocze??nie urz?dzonych mieszka?? do wynaj?cia, które znajduj? si? zarówno w samym centrum miasta, jak i w nieco spokojniejszej jego dzielnicy, jak? jest Parda??ówka. Odpowiednio wybrane miejsce zakwaterowania pozwoli nam szybko dojecha? do narciarskiego stoku, a jednocze??nie skorzysta? z innych atrakcji Zakopanego.

Komentarze

Zostaw Komentarz