Jak ograniczy�? zu??ycie plastiku na co dzie???

Jak ograniczy? zu??ycie plastiku na co dzie???

Problem ze zbyt du??? ilo??ci? plastiku jest coraz powa??niejszy. Mimo ??e konsumpcjonistyczny ??wiat tonie w plastiku, ka??dy z nas ma moc, aby zmniejszy? jego ilo???. Trzeba tylko wiedzie? jak, a my to podpowiadamy w dzisiejszym artykule.

Niedawno aktywi??ci Greenpeace dostarczyli 350 kg plastiku wyprodukowanego przez firm? Nestle. Na firmowym budynku powiesili równie?? wielki transparent z napisem “#tochybatwoje, Nestle”. No w??a??nie, produkcja plastikowych opakowa?? - czy w ogóle plastikowych przedmiotów, urz?dze?? - wymkn???a si? spod kontroli i teraz dos??ownie toniemy z tym sztucznym tworzywie. Niestety tego, co ju?? jest na Ziemi, nie usuniemy ot, tak, ale mo??emy realnie wp??yn?? na zmniejszenie rozmachu obecnej produkcji plastiku.

5 sposobów na ograniczenie plastiku w domu:

  1. No?? ze sob? materia??owe torby wielokrotnego u??ytku. Bardzo cz?sto ró??ne firmy w ramach gad??etu daj? ekotorby, wi?c pewnie i Ty masz ich w domu pe??no. Wykorzystaj je - praktycznie nic nie wa???, a pomieszcz? naprawd? du??o. Poza tym maj? zazwyczaj d??ugie uszy, wi?c da rad? za??o??y? je na rami? (nie tak jak w przypadku zwyk??ych reklamówek).

  2. Korzystaj z dzbanka z filtrem. Zamiast co tydzie?? kupowa? wod? w sze??ciu butelkach PET, (opakowanych jeszcze jedn? porcj? plastiku, ??eby ??atwiej transportowa??o si? ca??? zgrzewk?), zainwestuj w dzbanek z wymiennym filtrem do wody. Dzi?ki takiemu rozwi?zaniu nie tylko zadbasz o ograniczenie plastiku, ale i nigdy nie zabraknie Ci wody zdatnej do picia. Wystarczy, ??e nalejesz wod? z kranu do dzbanka, filtr j? odpowiednio oczy??ci, a Ty zaspokoisz pragnienie w ekologiczny sposób.

  3. Nie bierz s??omki i jednorazowych, plastikowych sztu?ców. Picie przez s??omk? czasem wygl?da fajnie. Ale ryby w oceanach, zad??awione s??omk? i nie??ywe - ju?? nie. Je??li koniecznie musisz uwa??a? na makija?? ust, no?? ze sob? swoj? w??asn? metalow? lub papierow? s??omk?. Sztu?ce te?? nie s? problemem. Przecie?? bardzo cz?sto jedzenie “na wynos” i tak jemu w domu, gdzie mo??emy u??y? w??asnych, nieplastikowych sztu?ców.

  4. Plastikowe pojemniki wielorazowego u??ytku. Zapewne masz ich troch? w domu. Wykorzystaj je w dobry sposób. Po co maj? sta? puste w szafce i czu? si? niepotrzebne? Przechowaj w nich resztki z obiadu, zamiast owija? je w foli? spo??ywcz? czy aluminiow?.

  5. Cena warzyw bez plastiku. W wielu marketach jest tak, ??e sami musimy zwa??y? owoce i warzywa, a nast?pnie naklei? im odpowiedni? cen? z kodem kreskowym. Faktycznie, taki proces musi nast?pi?, aby dokona? zakupu. Ale nikt nie powiedzia??, ??e te warzywa i owoce musz? by? w plastikowych torebeczkach. Bierzesz kilogram marchwi? Po??ó?? wszystkie na wadze luzem, a cen? naklej (byle równo, bez zagniece?? na kodzie kreskowym) na jedn? z marchewek.

Komentarze

Zostaw Komentarz